Skip to content
Are you 
inc.?
in change?
inc.?
in communication?
inc.?
in culture?
inc.?
in control?
inc.?
in cooperation?
inc.?
in charge?
inc.?
inclusive?

Draagvlak & Activatie

Om succesvol te blijven in een dynamische markt is het essentieel om als organisatie continu te blijven bewegen. Om oog te hebben voor kansen, de strategie daarop aan te passen en snel en
gericht te kunnen veranderen. 
Dat gaat nooit vanzelf. Verandering is immers onbekend en daardoor voor medewerkers vaak spannend. 
 
Rietveld inc. richt zich op interne verandervraagstukken en ondersteunt organisaties bij het creëren van draagvlak en actief betrekken van medewerkers bij thema’s als innovatie, safety & security, verduurzaming, kernwaardes, interne identiteit/trots etc.  We stimuleren, faciliteren en inspireren het omarmen van verandering. 
 
transformatie
Strategie & 
transformatie

Rietveld inc. adviseert bij het opstellen van een gerichte veranderstrategie. Of bij het effectief integreren van veranderthema’s in bestaande programma’s.

cultuur
Cultuur &
gedragsverandering

Rietveld inc. analyseert en integreert in de organisatiecultuur van de klant. En zorgt zo voor duurzame gedragsverandering van binnenuit.

consultancy
Consultancy &
interim management

Rietveld inc. heeft een poule aan specialisten, inzetbaar voor tijdelijke ondersteuning van een organisatie op verandermanagement, programmamanagement, HR of communicatie.

Onze gouden driehoek voor duurzame verandering

We benaderen ieder verandervraagstuk vanuit onze ‘gouden driehoek’ voor duurzame verandering.

rietveld inc gouden driehoek

Ons eigen creatief bureau

Rietveld inc. zit onder een dak met haar eigen creatief bureau, Buro Rietveld. We werken nauw samen, waardoor er rondom een verandertraject altijd snel en efficiënt een passend creatief communicatieconcept, ondersteunende middelen en campagnes kunnen worden ontwikkeld.

Werkwijze / methodiek

Verandering vraagt om maatwerk. 

Structuur en overzicht bieden binnen een dynamisch proces de houvast die nodig is om een organisatie in beweging te brengen.

Onze kenmerkende Rietveld inc. methodiek en werkwijze is ontstaan op basis van onze jarenlange ervaring met gedragsverandering en draagvlaktrajecten binnen diverse organisaties.

Uitgangspunten binnen een Rietveld inc. veranderproces
 
  • Ingericht op het DNA en de cultuur van de organisatie
  • 0-meting bij aanvang en meetbare voortgang analyse
  • Cyclisch veranderproces met continue evaluatie en aanscherping
  • Nauwe samenwerking met HR en/of communicatie afdeling

Onze klanten

Copyright 2021, all rights reserved.